เงื่อนไขการเลื่อนลำดับ LEVEL

ระดับ LEVEL และสิทธิพิเศษที่จะได้รับ Level (1-6)